ทูกระหม่อนชี้ว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธ์แสดงออก

สำหรับความพยายามที่จะดึงประเทศออกมาจากความขัดแย้งถือว่าได้มีอยู่ต่อให้มีคนบางกลุ่มที่พยายามที่จะใช้ความขัดแย้งใช้ความเห็นต่างเรื่องสิ่งที่นักศึกษาพูดที่ธรรมศาสตร์10ข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถานบันเป็นเงื่อนไขในการปลุกปั่นให้มีการฆ่านักศึกษาหรือว่าได้มีการทำร้ายนักศึกษาก็ตามแต่ในที่สุดแล้วสัญญาณตอนนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในเวลานี้คนกลุ่มที่ได้ออกมาขับเคลื่อนให้มีการปลุกปั่นออกมาขับเคลื่อนให้มีการกำราบนักศึกษานั้น

ถ้าหากเราได้ไปไล่ดูภูมิหลังทางการเมืองทั้งหมดจะพบว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับรัฐบาล นายประยุทธ์ หรือว่ามีความเกี่ยวกันกับผู้ที่มีอำนาจในทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นและมันได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีลักษณะถึงความไม่บริสุทธิ์ใจในการแสดงความเห็นทางการเมือง

ในขณะที่ความพยายมจะให้สติของสังคมหรือดึงสังคมออกจากความขัดแย้งนั้นก็เกิดขึ้นด้วยหลายต่อหลายฝ่ายด้ยกันวันนี้ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนท่านได้ใช้อินสตาแกมที่ได้มีคนใช้อินตาแกมโพสถามท่านว่าในฐานะที่ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนเคยเป็นแคนดิเดตนายกคนหนึ่งมีความคิดอย่างไรกับการที่สถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยในปัจจุบันคิดอย่างไรกับการคุกคามประชาชนไทยที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนทรงได้บอกกลับมาแบบนี้ว่า “ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและแสดงออกเพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ “ ที่เป็นมุมมองที่ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนได้บอกเอาไว้ในอินตาแกมของพระองค์ท่านว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและแสดงออกเพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ 

เพราะฉะนั้นมุมมองเรื่องนี้ถือว่าเป็นมุมมองที่ได้มีความสำคัญและทุกฝ่ายไม่ควรจะลืมไม่ว่าจะเห็นด้วยกับความเป็นนักศึกษาหรือที่นักศึกษาพูดอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วนั้นหลักใหญ่ใจความคือประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์แสดงออกและการแสดงออกนั้นมันไม่ผิดการแสดงออกต่อให้เราไม่ชอบอย่างไรก็ตามนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นเงื่อนไขให้เรากำจัดกำราบพิฆาศคนที่เราไม่ชอบได้

ซึ่งวันยี้ในความพยายามที่จะปลุกปั่นปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงนั้นถือได้ว่าได้มาจากคนที่เป็นกลไกลรัฐเป็นคนที่แวดล้อมรัฐบาลในทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกอย่างคุณสมชายหรือคนอื่นๆนั้นทิศทางการพูดของคนเหล่านี้เป็นการโจมตีนักศึกษาลับหลังกลางสภา

นอกจากนี้นักศึกษาไม่สามารถที่จะปกป้องตังเองได้และเป็นการปลุกปั่นในทิศทางของการพยายามที่จะบอกว่าต้องกำจัดเด็กพวกนี้ต้องกำจัดคนพวกนี้ให้เด็ดขาดให้หมดไปโดยรุ่นเรา

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  betbbthai